Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Someliér školy 2009

Za účasti 14- tich súťaživých študentov sa 18.12. 2009 na našej škole uskutočnila súťaž Someliér školy 2009. Súťažiaci boli rozdelení  do dvoch kategórií. Najprv si preverili teoretické vedomosti v náročnom teste a následne senzoricky hodnotili predložené vzorky. Po tejto časti nasledoval servis vína. Kategória začiatočníkov servírovala odbornej porote biele víno a pokročilí červené víno. Porota pozostávala z našich absolventov Gabriela Kollára a…
CelÁ sprÁva

Školské kolo sútaže carving fruit

Dňa 17.12.2009 sa konalo školské kolo sútaže carving fruit  (ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny). Zúčastnilo sa ho 13 žiakov, ktorí mali 2 témy. Prvá téma bola ľubovoľná a žiaci použili svoju fantáziu a tvorivosť. Druhá téma bola pre všetkých rovnaká  – mali vytvoriť najkrajšiu kyticu zostavenú najmenej z 3 ruží.  Žiaci mali na obe práce 4 hodiny. Pri bodovaní sa…
CelÁ sprÁva

Súťaž v riešení SUDOKU

SUDOKU je logická hra japonského pôvodu pre jedného hráča. Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9 podľa nasledujúceho pravidla: V každom stĺpci, v každom riadku a v každej ohraničenej štvorcovej podoblasti sa každá číslica môže vyskytnúť práve raz. Zmyslom tejto hry je logicky doplniť (nie náhodou) postupne všetky chýbajúce čísla

Vianočný turnaj o majstra školy v šachu 2009

Dňa 17. decembra 2009 sa uskutočnil tradičný vianočný turnaj o majstra školy v šachu. Turnaja sa zúčastnilo 17 chlapcov. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, v ktorých hrali systémom „každý s každým“. Najlepší dvaja z každej skupiny sa následne stretli vo finálovej skupine. Úspešní hráči boli ocenení sladkou odmenou a diplomom. Celkovým víťazom sa stal žiak Peško z IV.E.

56.ročník Hviezdoslavovho Kubína – ŠK

Umelecké prednesy žiakov SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch 15. december sa stal na SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch dňom umeleckého slova. V tento deň totiž prebiehalo školské kolo 56. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Tentokrát si žiaci nezmeriavali silu svojich vedomostí, logiky, či telesných zdatností. Do popredia sa dostalo umelecké vyjadrovanie. Vďaka nemu mohli žiaci vyjadriť myšlienky autorov…
CelÁ sprÁva

Stužková slávnosť 4.D triedy

Výnimočná trieda s výnimočnou stužkovou Dňa 11. decembra 2009 o 18:00 hod. sa každá dušička študenta 4.D – pracovník marketingu, rozjasala od radosti, pretože nastala slávnostná chvíľa – odovzdanie zelených stužiek dospelosti. Príprava na stužkovú nás stála veľa síl a starostí, lebo každý z nás cítil zodpovednosť voči tejto významnej udalosti. Najskôr sme sa sústredili na tvorbu programu s ktorým…
CelÁ sprÁva

Prax žiakov odboru hotelová akadémia

Žiaci Hotelovej akadémie v Nových Zámkoch musia v každom školskom roku (od 2. ročníka) absolvovať povinnú prax týkajúcu sa ich odboru. Svoje praktické vzdelávanie uskutočňujú v hoteloch na Slovensku, ale tí odvážnejší aj v zahraničí (Japonsko, Grécko, Cyprus: doba trvania 3 mesiace). Cieľom je poskytnúť študentom jedenkrát týždenne (na dlhodobej praxi 1-2 týždne) potrebné vedomosti z hotelierstva a oblasti spoločného stravovania a takisto aj zručnosti, ktoré v budúcnosti…
CelÁ sprÁva

XII.ročník Olympiády ľudských práv

7. decembra sa na SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch usporiadalo školské kolo olympiády ľudských práv, ktoré pre študentov pripravili páni profesori Mgr. Kristián Kovács a Mgr. Marcel Šimunek.