Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Stužková slávnosť 4.D triedy

Výnimočná trieda s výnimočnou stužkovou Dňa 11. decembra 2009 o 18:00 hod. sa každá dušička študenta 4.D – pracovník marketingu, rozjasala od radosti, pretože nastala slávnostná chvíľa – odovzdanie zelených stužiek dospelosti. Príprava na stužkovú nás stála veľa síl a starostí, lebo každý z nás cítil zodpovednosť voči tejto významnej udalosti. Najskôr sme sa sústredili na tvorbu programu s ktorým…
CelÁ sprÁva

Prax žiakov odboru hotelová akadémia

Žiaci Hotelovej akadémie v Nových Zámkoch musia v každom školskom roku (od 2. ročníka) absolvovať povinnú prax týkajúcu sa ich odboru. Svoje praktické vzdelávanie uskutočňujú v hoteloch na Slovensku, ale tí odvážnejší aj v zahraničí (Japonsko, Grécko, Cyprus: doba trvania 3 mesiace). Cieľom je poskytnúť študentom jedenkrát týždenne (na dlhodobej praxi 1-2 týždne) potrebné vedomosti z hotelierstva a oblasti spoločného stravovania a takisto aj zručnosti, ktoré v budúcnosti…
CelÁ sprÁva

XII.ročník Olympiády ľudských práv

7. decembra sa na SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch usporiadalo školské kolo olympiády ľudských práv, ktoré pre študentov pripravili páni profesori Mgr. Kristián Kovács a Mgr. Marcel Šimunek.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2.ročník

3. decembra sa konalo krajské kolo OSJL.  Pozvaných bolo 24 študentov v A kategórii (žiaci 3. – 5. ročníka) a 29 v B kateg. (žiaci 1. a 2. ročníka). Právo reprezentovať našu školu si v školskom kole vybojovali víťazi Monika Nagyová (V.B) a Patrik Öszi (II.C), ktorého však na krajskom kole zastúpila Katarína Jagerčíková (I.A) umiestnená na 2. mieste (Patrik…
CelÁ sprÁva

Exkurzia do Viedne

Vianočnú atmosféru Viedne žiakom SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch priblížil zájazd do tohto kráľovského mesta. Exkurzia sa konala 2. decembra 2009 a zúčastnilo sa jej spolu 47 žiakov (24 z odboru hotelová akadémia, 23 z ostatných študijných odborov).

Stužková 5.B triedy, odbor hotelová akadémia

„Navždy sa zachová v pamäti stužková…“ Tento známy hit od skupiny Elán zaznel v piatok, 27. novembra 2009, v hale Milénium v Nových Zámkoch pri príležitosti stužkovej slávnosti 5. B triedy.

JUNIOR NOWACO CUP 2009/10

JUNIOR NOWACO CUP 2009/10 V novembri sa náš žiak Marek Šarina zúčastnil semifináloveho kola súťaže Junior Nowaco cup 2009/10. Celoštátna súťaž žiakov stredných škôl v odbore kuchár a cukrár je organizovaná pod záštitou (SIOV) – Skills Slovakia. Zúčastniť sa mohli žiaci hotelových akadémií a stredných škôl v odbore kuchár a cukrár.