Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Projekt TA SR do každej školy

Tlačová agentúra Slovenskej republiky je verejnoprávna inštitúcia, ktorá prináša aktuálne, rýchle, overené a objektívne správy o dianí doma i vo svete. Udalosti spracováva vo forme textových správ, fotografií, zvukových správ a videa. Denne vydá 700 správ a vyše 2 000 fotografií. TASR uverejňuje správy bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu a koná s plným vedomím spoločenskej zodpovednosti.

Na hotelovej akadémii rozvoniavala káva

Posledný utorok pred zimnými prázdninami sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Nových Zámkoch niesol v znamení kávy. Po celej škole rozvoniavala čerstvo mletá káva a mladí študenti – baristi sa pripravovali na zmeranie si svojich schopností v príprave „čierneho zlata“. Za tónov latinsko-americkej hudby predvádzali svoje baristické umenie. Porote za vkusne prestretými stolmi imitujúcimi kaviareň podávali dokonalé…
CelÁ sprÁva

Top barman 2009

22. decembra 2009 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Nových Zámkoch mala uskutočniť celoškolská súťaž o Top barmana 2009. Do príprav však zasiahla neľútostná chrípka, a tak boli kvôli vysokej absencii žiakov vyhlásené chrípkové prázdniny a súťaž sa prekladá na mesiac január.

Vianoce v škole

Kamkoľvek sa v týchto dňoch pozrieme, všade vidíme, že sa niečo chystá. Ľuďom sa na perách pohrávajú tajomné úsmevy, domov prichádzajú ovešaní taškami s kopou darčekov. Vypekajú voňavé medovníčky a pripravujú svoje príbytky na príchod Vianoc. Ale nielen v meste a v našich domovoch vládne taká utešená atmosféra… Stredná odborná škola obchodu a služieb v Nových Zámkoch pripravuje pre svojich žiakov naozaj pestré Vianoce. Už pri vstupe do…
CelÁ sprÁva

Someliér školy 2009

Za účasti 14- tich súťaživých študentov sa 18.12. 2009 na našej škole uskutočnila súťaž Someliér školy 2009. Súťažiaci boli rozdelení  do dvoch kategórií. Najprv si preverili teoretické vedomosti v náročnom teste a následne senzoricky hodnotili predložené vzorky. Po tejto časti nasledoval servis vína. Kategória začiatočníkov servírovala odbornej porote biele víno a pokročilí červené víno. Porota pozostávala z našich absolventov Gabriela Kollára a…
CelÁ sprÁva

Školské kolo sútaže carving fruit

Dňa 17.12.2009 sa konalo školské kolo sútaže carving fruit  (ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny). Zúčastnilo sa ho 13 žiakov, ktorí mali 2 témy. Prvá téma bola ľubovoľná a žiaci použili svoju fantáziu a tvorivosť. Druhá téma bola pre všetkých rovnaká  – mali vytvoriť najkrajšiu kyticu zostavenú najmenej z 3 ruží.  Žiaci mali na obe práce 4 hodiny. Pri bodovaní sa…
CelÁ sprÁva

Súťaž v riešení SUDOKU

SUDOKU je logická hra japonského pôvodu pre jedného hráča. Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9 podľa nasledujúceho pravidla: V každom stĺpci, v každom riadku a v každej ohraničenej štvorcovej podoblasti sa každá číslica môže vyskytnúť práve raz. Zmyslom tejto hry je logicky doplniť (nie náhodou) postupne všetky chýbajúce čísla

Vianočný turnaj o majstra školy v šachu 2009

Dňa 17. decembra 2009 sa uskutočnil tradičný vianočný turnaj o majstra školy v šachu. Turnaja sa zúčastnilo 17 chlapcov. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, v ktorých hrali systémom „každý s každým“. Najlepší dvaja z každej skupiny sa následne stretli vo finálovej skupine. Úspešní hráči boli ocenení sladkou odmenou a diplomom. Celkovým víťazom sa stal žiak Peško z IV.E.

56.ročník Hviezdoslavovho Kubína – ŠK

Umelecké prednesy žiakov SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch 15. december sa stal na SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch dňom umeleckého slova. V tento deň totiž prebiehalo školské kolo 56. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Tentokrát si žiaci nezmeriavali silu svojich vedomostí, logiky, či telesných zdatností. Do popredia sa dostalo umelecké vyjadrovanie. Vďaka nemu mohli žiaci vyjadriť myšlienky autorov…
CelÁ sprÁva