Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Vianočný turnaj o majstra školy v šachu 2009

Dňa 17. decembra 2009 sa uskutočnil tradičný vianočný turnaj o majstra školy v šachu. Turnaja sa zúčastnilo 17 chlapcov. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, v ktorých hrali systémom „každý s každým“. Najlepší dvaja z každej skupiny sa následne stretli vo finálovej skupine. Úspešní hráči boli ocenení sladkou odmenou a diplomom. Celkovým víťazom sa stal žiak Peško z IV.E.

56.ročník Hviezdoslavovho Kubína – ŠK

Umelecké prednesy žiakov SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch 15. december sa stal na SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch dňom umeleckého slova. V tento deň totiž prebiehalo školské kolo 56. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Tentokrát si žiaci nezmeriavali silu svojich vedomostí, logiky, či telesných zdatností. Do popredia sa dostalo umelecké vyjadrovanie. Vďaka nemu mohli žiaci vyjadriť myšlienky autorov…
Read more

Stužková slávnosť 4.D triedy

Výnimočná trieda s výnimočnou stužkovou Dňa 11. decembra 2009 o 18:00 hod. sa každá dušička študenta 4.D – pracovník marketingu, rozjasala od radosti, pretože nastala slávnostná chvíľa – odovzdanie zelených stužiek dospelosti. Príprava na stužkovú nás stála veľa síl a starostí, lebo každý z nás cítil zodpovednosť voči tejto významnej udalosti. Najskôr sme sa sústredili na tvorbu programu s ktorým…
Read more

Prax žiakov odboru hotelová akadémia

Žiaci Hotelovej akadémie v Nových Zámkoch musia v každom školskom roku (od 2. ročníka) absolvovať povinnú prax týkajúcu sa ich odboru. Svoje praktické vzdelávanie uskutočňujú v hoteloch na Slovensku, ale tí odvážnejší aj v zahraničí (Japonsko, Grécko, Cyprus: doba trvania 3 mesiace). Cieľom je poskytnúť študentom jedenkrát týždenne (na dlhodobej praxi 1-2 týždne) potrebné vedomosti z hotelierstva a oblasti spoločného stravovania a takisto aj zručnosti, ktoré v budúcnosti…
Read more

XII.ročník Olympiády ľudských práv

7. decembra sa na SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch usporiadalo školské kolo olympiády ľudských práv, ktoré pre študentov pripravili páni profesori Mgr. Kristián Kovács a Mgr. Marcel Šimunek.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2.ročník

3. decembra sa konalo krajské kolo OSJL.  Pozvaných bolo 24 študentov v A kategórii (žiaci 3. – 5. ročníka) a 29 v B kateg. (žiaci 1. a 2. ročníka). Právo reprezentovať našu školu si v školskom kole vybojovali víťazi Monika Nagyová (V.B) a Patrik Öszi (II.C), ktorého však na krajskom kole zastúpila Katarína Jagerčíková (I.A) umiestnená na 2. mieste (Patrik…
Read more

Exkurzia do Viedne

Vianočnú atmosféru Viedne žiakom SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch priblížil zájazd do tohto kráľovského mesta. Exkurzia sa konala 2. decembra 2009 a zúčastnilo sa jej spolu 47 žiakov (24 z odboru hotelová akadémia, 23 z ostatných študijných odborov).

Stužková 5.B triedy, odbor hotelová akadémia

„Navždy sa zachová v pamäti stužková…“ Tento známy hit od skupiny Elán zaznel v piatok, 27. novembra 2009, v hale Milénium v Nových Zámkoch pri príležitosti stužkovej slávnosti 5. B triedy.