Odborná prax

Odborná prax žiakov študijného odboru hotelová akadémia je súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Žiaci 3. a 4. ročníka hotelovej akadémie sa v súlade s učebnou osnovou zúčastňujú 1 deň v týždni odbornej praxe  v stravovacích zariadeniach v Nových Zámkoch a v okolí.

Žiaci odboru hotelová akadémia absolvujú počas školského roka súvislú prax v dĺžke 3 týždne (2. ročník), 6 týždňov (3. a 4. ročník) a 2 týždne (6. ročník) v zariadeniach hotel Hills Stará Lesná, hotel Smaragd a Flóra Dudince,  Penzión Limba Donovaly, Wellness v Patinciach, Park Hotel Tartuf Beladice a Trans Hotel  Nitra.

Žiaci majú možnosť absolvovať prázdninovú prax (2., 3. a 4.ročník / 4 týždne) aj v zariadeniach cestovného ruchu v zahraničí, a to v Slovinsku, Grécku, Írsku, Španielsku, Česku, Anglicku, Rakúsku a Japonsku.

Odbornú prax spoločné stravovanie vykonáva v školských odborných učebniach pre stolovanie a technológiu v budove na Slovenskej ulici. Odborná prax žiakov pripraví pre zvládnutie realizácie rôznych spoločenských akcií a podujatí ako sú svadby, recepcie, stužkové slávnosti, oslavy životných jubileí, stretnutia podnikateľov a podobne.

no images were found

%d blogerom sa páči toto: