Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na školu:

Študijné odbory:
hotelová akadémia – prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka
manažment regionálneho cestovného ruchu – prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky
obchod a podnikanie – prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky
pracovník marketing – prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky
obchodný pracovník – prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky

Učebné odbory:
Do učebných odborov(cukrár, kuchár, čašník, servírka, hostinský, hostinská)sa prijímacie skúšok NEKONAJÚ.

Do nadstavbového štúdia spoločné stravovanie sa prijímacie skúšky konajú iba v prípade väčšieho počtu uchádzačov o štúdium.

Na vyššie odborné štúdium (financie, cestovný ruch) sa prijímacie skúšky konajú iba v prípade väčšieho počtu uchádzačov o štúdium.

Kritériá na prijatie v príslušnom školskom roku budú zverejnené na školskej stránke v zákonom stanovenej lehote.

%d blogerom sa páči toto: