Dokumenty

Aktuálne Školské vzdelávacie programy v školskom roku 2022/2023:

SkVP CUKRÁR

SkVP ČAŠNÍK, SERVÍRKA

SkVP HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

SkVP HOTELOVÁ AKADÉMIA

SkVP KUCHÁR

SkVP MANAŹMENT REGIONÁLNEHO CR

SkVP OBCHOD A PODNIKANIE

SkVP PRACOVNÍK MARKETINGU

SkVP SPOLOČNÉ STRAVOVANIE

SkVP – OBCHODNÝ PRACOVNÍK

SkVP CESTOVNÝ RUCH aktualizovaný

Školské vzdelávacie programy sú k dispozícii k nahliadnutiu u zástupcov riaditeľa školy.

Vyhodnocovacie správy:

Vyhodnocovacia správa 2021-2022

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2021/2022

Vyhodnocovacia správa 2020-2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021

Vyhodnocovacia správa 2019-2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020

Vyhodnocovacia správa 2018-2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019

Vyhodnocovacia správa 2017-2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018

Vyhodnocovacia sprava 2016-2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017

Rôzne:

Školský poriadok 2022 aktualizácia september 2022

Pracovný poriadok

Prevádzkový poriadok

Organizačný-poriadok 2019

Kolektívna zmluva 2023

Kolektívna zmluva 2022

Kolektívna zmluva 2021

Kolektivna zmluva na rok 2020

Kolektívna zmluva na rok 2019

Kolektivna zmluva 2018

Zriaďovacia listina

Organizačná-štruktúra školy

Podávanie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

smernica_nsk_-_protispolocenska_cinnost 2019

smernica_nsk_-_protispolocenska_cinnost 2015

Príkazný list č. 12022.docx

Protokol právneho/neprávneho subjektu, výkaz k správe o hosporárení za rok 2021

Protokol právneho/neprávneho subjektu, výkaz k správe o hospodárení za rok 2022

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2022 – komentár

%d blogerom sa páči toto: