Dokumenty

Aktuálne Školské vzdelávacie programy v školskom roku 2019/20:

SKVP čašník-servírka aktualizovany 2019

SkVP kuchár aktualizovany 2019

SKVP hostinský, hostinská-aktualizovany 2019

SkVP spoločné stravovanie aktualilzovany 2019

SkVP hotelová akadémia aktualizovany 2019

SkVP obchod a podnikanie aktualizovany 2019

SkVP pracovník marketingu aktualizovany 2019

SkVP obchodný pracovník 2019

SkVP financie aktualizovany 2019

SKVP cestovný ruch aktualizovaný 2019

Školské vzdelávacie programy sú k dispozícii k nahliadnutiu u zástupcov riaditeľa školy.

Vyhodnocovacie správy:

Vyhodnocovacia správa 2017-2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018

Vyhodnocovacia sprava 2016-2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017

vyhodnocovacia-sprava-2015-2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015/2016

Vyhodnocovacia sprava šk.r.2014-2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014/2015

Vyhodnocovacia sprava2013-2014
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/2014.

Vyhodnocovacia správa 2012-2013
Stanovisko v vyhodnocovacej správe
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012/2013.

 

Rôzne:

Pracovný poriadok

Kolektívna zmluva na rok 2019

Kolektivna zmluva 2018

Dodatok ku KOLEKTIVNEJ ZMLUVE2018

Školský poriadok

Správa z pracovnej cesty

Pracovný poriadok školy

Prevádzkový poriadok

Organizačný poriadok

Smernica o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov…

 

 

%d blogerom sa páči toto: