Dokumenty

Aktuálne Školské vzdelávacie programy v školskom roku 2019/20:

SKVP čašník-servírka aktualizovany 2019

SkVP kuchár aktualizovany 2019

SKVP hostinský, hostinská-aktualizovany 2019

SkVP spoločné stravovanie aktualilzovany 2019

SkVP hotelová akadémia aktualizovany 2019

SkVP obchod a podnikanie aktualizovany 2019

SkVP pracovník marketingu aktualizovany 2019

SkVP obchodný pracovník 2019

SkVP financie aktualizovany 2019

SKVP cestovný ruch aktualizovaný 2019

Školské vzdelávacie programy sú k dispozícii k nahliadnutiu u zástupcov riaditeľa školy.

Vyhodnocovacie správy:

Vyhodnocovacia správa 2018-2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018

Vyhodnocovacia správa 2017-2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018

Vyhodnocovacia sprava 2016-2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017

Rôzne:

Školský poriadok 2020

Pracovný poriadok

Prevádzkový poriadok

Organizačný-poriadok 2019

Kolektivna zmluva na rok 2020

Zriaďovacia listina

Organizačná-štruktúra školy

Podávanie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

%d blogerom sa páči toto: