Dokumenty

Aktuálne Školské vzdelávacie programy v školskom roku 2020/2021:

SkVP – CESTOVNÝ RUCH aktualizovaný 2020

SkVP – OBCHODNÝ PRACOVNÍK aktualizovaný 2020

SkVP CUKRAR 2020

SkVP ČAŠNÍK, SERVÍRKA aktualizovany 2020

SkVP FINANCIE aktualizovany 2020

SkVP HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ aktualizovany 2020

SkVP HOTELOVÁ AKADÉMIA aktualizovany 2020

SkVP KUCHÁR aktualizovany 2020

SkVP MANAŹMENT REGIONÁLNEHO CR 2020

SkVP OBCHOD A PODNIKANIE aktualizovany 2020

SkVP PRACOVNÍK MARKETINGU aktualizovany 2020

SkVP SPOLOČNÉ STRAVOVANIE aktualizovany 2020

Školské vzdelávacie programy sú k dispozícii k nahliadnutiu u zástupcov riaditeľa školy.

Vyhodnocovacie správy:

Vyhodnocovacia správa 2019-2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020

Vyhodnocovacia správa 2018-2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019

Vyhodnocovacia správa 2017-2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018

Vyhodnocovacia sprava 2016-2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017

Rôzne:

Školský poriadok 2020

Pracovný poriadok

Prevádzkový poriadok

Organizačný-poriadok 2019

Kolektívna zmluva 2021

Kolektivna zmluva na rok 2020

Kolektívna zmluva na rok 2019

Kolektivna zmluva 2018

Zriaďovacia listina

Organizačná-štruktúra školy

Podávanie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

smernica_nsk_-_protispolocenska_cinnost 2019

smernica_nsk_-_protispolocenska_cinnost 2015

%d blogerom sa páči toto: