Dokumenty

Aktuálne Školské vzdelávacie programy v školskom roku 2021/2022:

SkVP CUKRÁR 2021

SkVP ČAŠNÍK, SERVÍRKA 2021

SkVP HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ 2021

SkVP HOTELOVÁ AKADÉMIA 2021

SkVP KUCHÁR 2021

SkVP MANAŹMENT REGIONÁLNEHO CR 2021

SkVP OBCHOD A PODNIKANIE 2021

SkVP PRACOVNÍK MARKETINGU 2021

SkVP SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 2021

SkVP – OBCHODNÝ PRACOVNÍK 2021

SkVP CESTOVNÝ RUCH aktualizovaný 2021

Školské vzdelávacie programy sú k dispozícii k nahliadnutiu u zástupcov riaditeľa školy.

Vyhodnocovacie správy:

Vyhodnocovacia správa 2020-2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020

Vyhodnocovacia správa 2019-2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020

Vyhodnocovacia správa 2018-2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019

Vyhodnocovacia správa 2017-2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018

Vyhodnocovacia sprava 2016-2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017

Rôzne:

Školský poriadok 2022 aktualizácia september 2022

Pracovný poriadok

Prevádzkový poriadok

Organizačný-poriadok 2019

Kolektívna zmluva 2021

Kolektívna zmluva 2022

Kolektivna zmluva na rok 2020

Kolektívna zmluva na rok 2019

Kolektivna zmluva 2018

Zriaďovacia listina

Organizačná-štruktúra školy

Podávanie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

smernica_nsk_-_protispolocenska_cinnost 2019

smernica_nsk_-_protispolocenska_cinnost 2015

Príkazný list č. 12022.docx

Protokol právneho/neprávneho subjektu, výkaz k správe o hosporárení za rok 2021

%d blogerom sa páči toto: