6310 Q FINANCIE

Milí maturanti, rozhodujete sa kam po maturite?

Naša škola Vám ponúka denné pomaturitné VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM pre absolventov strednej školy s možnosťou získať vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore 6310 Q FINANCIE.

Absolvent získava absolventský diplom a má právo používať za menom titul „DiS“ diplomovaný špecialista.

Štúdium je bezplatné a bez prijímacích pohovorov, v dennej forme, 3 roky štúdia.

 Príprava absolventa je zameraná pre vyššie riadiace pracovné pozície v stredných a malých podnikoch alebo pre pracovné pozície stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.

Už počas štúdia môžete praxovať vo finančných inštitúciách, a to: OTP Banka, Tatra banka, ČSOB, OVB finance, Slovenská sporiteľňa, UNIQA, Kooperatíva a iné.

______________________________________________________________________

V prípade záujmu pošlite prihlášku s prílohami – životopis, maturitné vysvedčenie, resp. polročné vysvedčenie z posledného ročníka štúdia na adresu školy do 31. mája 2023. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla 2023. (Prihlášku môžete ju nájsť na našej internetovej stránke, alebo na sekretariáte školy.)

prihláška (1)

 

depositphotos_9690698-stock-photo-successful-happy-business-team

%d blogerom sa páči toto: