Spoločensky zodpovedné podnikanie

Projekt  ”Spoločensky zodpovedné podnikanie”

V rámci odborných predmetov so žiakmi pracujeme v projekte “Spoločensky zodpovedné  podnikanie”, ktorý  realizuje Junior Achievement Slovensko n.o. v spolupráci so spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia.

Žiaci majú možnosť absolvovať medzinárodný on-line kvíz na stránke www.responsible-business.org, kde si preverujú svoje vedomosti. Žiaci, ktorí sa zapojili do tohto vzdelávacieho programu zodpovedali na 27 otázok, ktoré sa týkali recyklácie odpadov, šetrenia energiou, nakladania s nebezpečnými odpadmi, úlohy obnoviteľných zdrojov energie a ďalších globálnych otázok.

Podmienkou úspešného absolvovania bola min. 75 % -ná úspešnosť v kvíze, ktorú dosiahlo:

–          6 žiakov 3.F /november 2009/

–          9 žiakov I.D /január 2010/

–          8 žiakov I.E /február 2010/ – menovite Botošová, Cviková, Legényová, Mazúchová, Šišák, Švidrák, Veslíková, Virághová

Po úspešnom absolvovaní kvízu žiaci dostali elektronický certifikát priamo z JA-JE Európe v Bruseli, ktorý si mohli vytlačiť.

Spoločensky zodpovedné podnikanie predstavuje taký spôsob spoločenského a enviromentálneho správania a vykonávania aktivít, ktorý vedie k minimalizácii negatívnych dopadov na spoločnosť a  enviromentálne prostredie a preferuje pozitívny vplyv.

Cieľom projektu je:

  • pomôcť rozvinúť povedomie podnikateľského prostredia o spoločenskej a enviromentálnej zodpovednosti a príbuzných problémov,
  • ukázať mladým ľuďom spôsoby, akými sa môže ich firma stať dobrým príkladom spoločensky zodpovedného podnikania,
  • pomôcť zmeniť vzorce správania a rozvinúť pozitívne spoločenské a enviromentálne postoje.

Zapojením sa do projektu umožňujeme našim študentom spoznať základné pravidlá  v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania a rozvinúť pozitívne spoločenské a enviromentálne postoje.

Garantom tohto projektu na našej škole je Ing. Renáta Farkašová.

%d blogerom sa páči toto: