Banky v akcii

Počítačová simulácia Banky v akcii

Program Banky v akcii je určený študentom stredných škôl. Naša škola sa do tohto programu v rámci ponúkaných aktivít neziskovej organizácie Junior Achievement Slovesko zapája už niekoľko rokov. Využívame to najmä v predmetoch ekonomika a aplikovaná ekonómia (v tematickom celku bankovníctvo) v rámci zavádzania netradičných moderných metód výuky a využívania simulačných vyučovacích metód s využitím výpočtovej techniky.

Ide o počítačovú simuláciu, v ktorej si dva až desať tímov konkuruje na finančnom trhu. Študenti majú prostredníctvom tohto programu možnosť nahliadnuť do sveta bankovníctva a vyskúšať si rozhodnutia o úrokových sadzbách, ktoré musia jednotlivé banky v priebehu obdobia uskutočňovať. Prostredníctvom rozhodovania o úrokových sadzbách krátkodobých a dlhodobých operácií a investícií do marketingu a výskumu a vývoja študenti spoznajú niektoré špecifiká bankového trhu.

Súčasťou programu je aj súťaž určená pre všetkých študentov zapojených do programu. Súťažia dvojčlenné tímy z jednotlivých škôl a súťaž prebieha na dvoch úrovniach. Začína on-line dvojdňovými kolami a vrcholí trojdňovým finále. V minulom školskom roku sa aj naši žiaci Monika Čelková a Erik Kormendy /prezidenti študentských spoločností Angels a ACE/ zúčastnili základného kola súťaže Banky v akcii. Postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v Budmericiach. Družstvo bolo úspešné a umiestnilo sa na 4. mieste v celoslovenskom kole. Organizačne to zabezpečovala Ing. Henrieta Takácsová a po odbornej stránke žiakov pripravovala Ing. Renáta Farkašová.

%d blogerom sa páči toto: