XII.ročník Olympiády ľudských práv

7. decembra sa na SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch usporiadalo školské kolo olympiády ľudských práv, ktoré pre študentov pripravili páni profesori Mgr. Kristián Kovács a Mgr. Marcel Šimunek.
Tohto kola sa zúčastnilo sedem žiakov našej školy, ktorí si svoje vedomosti o ľudských právach overili v teste. Obsahoval dvadsaťštyri rôznych otázok. Po dokončení testu sa začala diskusia. Každý zúčastnený si zvolil svoju tému z oblasti porušovania ľudských práv alebo výkladu o nich. Súťažiaci si počas tejto diskusie mohli obhájiť svoje názory a debatovať o nich so svojimi spolužiakmi. Po tomto kole nasledovalo vyhodnotenie.

Víťazka Daša Strachanová z III.A, ktorá sa umiestnila na prvom mieste, bude našu školu reprezentovať aj na krajskom kole vo Vrábľoch. Z vlastnej skúsenosti môžem tvrdiť, že tento druh súťaže žiakov nielen pobaví ale aj poučí, pomáha im zamýšľať sa nad problémami tohto typu v našom štáte aj na celom svete. Gratulujeme všetkým zúčastneným a víťazke prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

článok napísala Debora Dolezsa z II.D v rámci projektu TASR do škôl

Fotky nájdete vo fotogalérii

Čo je Olympiáda ľudských práv?
Olympiáda ĽP je celoštátna súťaž (vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR) študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Každoročne sa do súťaže zapojí vyše 4500 študentov z celého Slovenska a krajských kôl sa zúčastní viac ako 300 škôl.

Teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov posudzuje porota zložená z odbornej špičky v oblasti ľudských práv, práva a významných hostí zo Slovenska i zo zahraničia.

Piati najlepší študenti získavajú študijný pobyt vo Frankfurte nad Mohanom a päť najlepších v poradí účasť na medzinárodnom seminári Výchova k ľudským právam v Bulharsku (organizované Katedrou UNESCO v Sofii).

Čo je cieľom Olympiády ľudských práv?
* Atraktívnou formou naučiť mladých ľudí obhajovať a presadzovať rovnaké práva pre všetkých členov spoločnosti.
* Podporovať záujem mladých ľudí spoznávať, uvedomovať si a rešpektovať kultúrnu rozmanitosť ľudskej spoločnosti.
* Upozorňovať na nebezpečenstvo rôznych foriem intolerancie, diskriminácie a rasizmu.
* Umožniť mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na usporiadanie spoločnosti a viesť dialóg s významnými osobnosťami v oblasti ľudských práv.
* Naučiť mladých ľudí podieľať sa na procese vytvárania spoločnosti, v ktorej sú ľudské práva jej prirodzenou súčasťou.
* Podporovať v mladých ľuďoch samostatnosť, tvorivosť a iniciatívu v občianskej, sociálnej a kultúrnej oblasti.

Mgr. Kristián Kovács
organizátor a predseda poroty šk.kola OĽP

no images were found

Leave a Comment

%d blogerom sa páči toto: