56.ročník Hviezdoslavovho Kubína – ŠK

Umelecké prednesy žiakov SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch

15. december sa stal na SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch dňom umeleckého slova. V tento deň totiž prebiehalo školské kolo 56. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Tentokrát si žiaci nezmeriavali silu svojich vedomostí, logiky, či telesných zdatností. Do popredia sa dostalo umelecké vyjadrovanie. Vďaka nemu mohli žiaci vyjadriť myšlienky autorov z minulosti i zo súčasných dôb. Mohli ste si vypočuť prednes emocionálnej, k zamysleniu nútiacej sa poézie, či napínavej, zaujímavej prózy.

V kategórii poézie prednášalo päť žiakov a v próze štyria. Zasadajúca porota hodnotila mnohé kritéria, od výstupu, cez výslovnosť, dĺžky a náročnosti textu až po umelecké cítenie. Skladala sa z troch členov. Predsedom bola PaedDr. Helena Belková a ďalší členovia boli Mgr. Martin Remiaš a PaedDr. Ruzsinszká. Po dlhom uvažovaní sa nakoniec rozhodla udeliť prvé miesto v kategórii poézie Vladimírovi Rolníkovi a prózy Dominike Kuťkovej.

Títo žiaci budú školu reprezentovať na okresnom kole súťaže Hviezdoslav Kubín. Držíme im palce a prajeme veľa úspechov a príjemných umeleckých zážitkov.

Článok napísal Debora Dolezsa z II. D  v rámci projektu TA SR do škôl

no images were found

Leave a Comment

%d blogerom sa páči toto: