Otvorenie školského roka 2023/2024

              Vážení rodičia, milí žiaci!

Vedenie SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky pozýva žiakov a rodičov prvých ročníkov na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa bude konať

dňa 4. septembra 2023 (v pondelok) v kongresovej sále budovy na Slovenskej ulici 70 v Nových Zámkoch nasledovne:

o 9:00 h – žiaci prijatí do študijných odborov (hotelová akadémia, obchod a podnikanie, manažment regionálneho  cestovného ruchu, obchodný pracovník, pracovník marketingu)

o 10:00 h – žiaci prijatí do učebných  odborov (kuchár, čašník, servírka, hostinský, cukrár)

Žiaci vyšších ročníkov budú mať slávnostné otvorenie školského roka s triednymi učiteľmi o 8:00 h v kmeňových triedach podľa rozpisu na informačných tabuliach.

Príjemný zvyšok prázdnin, tešíme sa na Vás.

%d blogerom sa páči toto: