Kurz Carvingu

Nové trendy v gastronómii sa orientujú nielen na používanie nových, ale často aj netradičných surovín – s cieľom vytvoriť gastronomický zážitok s širokou paletou chutí.

Nevyhnutnou súčasťou súčasnej gastronómie je aj vysoká úroveň servírovania teplých i studených jedál, výzdoby studených mís, šalátov, kanapiek, ale aj úprava a výzdoba stolov a slávnostne vyzdobených sál na spoločenské podujatia.

 Čoraz výraznejšie postavenie si ako súčasť modernej gastronómie upevňuje  carving fruit – umenie vyrezávania do ovocia a zeleniny.

Naši žiaci majú skutočný záujem o gastronómiu a chcú byť naozaj dobrými odborníkmi vo svojej profesii a čoraz viac sa zaujímajú aj o jej súčasť  – carving fruit.

Dňa 4.11.2021 sa konal na našej škole kurz Carvingu pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilých. Do kurzu sa prihlásilo 9 žiakov z rôznych tried.

Základné znalosti zo sveta vyrezávania, vytvárania  krásnych a nápaditých tvarov z ovocia a zeleniny, vyrezávania ruží a iných kvetov z jabĺk, mrkvy, rajčín a melónov  im priblížil Bc.Ronald Póda Dis. Motiváciou účastníkov kurzu bolo nadobudnutie novej zručnosti a získanie absolventskej listiny, ktorú dostali po jeho ukončení.

Žiaci sa naučili pracovať so špeciálnymi dlátkami a nožmi, naučili sa vyrezávať nádherné tvary z ovocia a zeleniny, ktoré si odniesli domov, aby nimi potešili aj svojich rodičov.

 Nadobudnuté zručnosti si  budeme zdokonaľovať na pravidelných krúžkoch carvingu.

Mgr. Marta Kozárová

%d blogerom sa páči toto: