Netradičná aktivita na hodinách SJL

Žiaci prvých a druhých ročníkov našej školy sa tradične zapájajú do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorého témou boli významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav a Božena Slančíková Timrava. Táto aktivita priniesla príjemnú zmenu na hodiny slovenského jazyka a literatúry. Prvé reakcie študentov  boli rozpačité, nakoľko téma sa im zdala náročná na spracovanie. Avšak po rozhovore o našich významných spisovateľoch a podnetnej analýze ich diel, našli študenti inšpiráciu k spracovanie témy a v  ich dielach objavili nové možnosti  sebavyjadrenia. Táto činnosť podporila nielen kreativitu a fantáziu, ale aj schopnosť pracovať s informáciami a dať im výtvarnú podobu. Zároveň boli posilnené ich etické hodnoty a podporil sa vzťah k literatúre a čítaniu.

Ešte pred výrobou záložiek vyučujúci slovenského jazyka a literatúry navštívili so študentmi našu knižnicu, kde si žiaci vybrali z diel Hviezdoslava a Timravy.  Z ich diel si vybrali úryvky, ktoré prečítali svojim spolužiakom. Tí mali na základe prečítaného úryvku uhádnuť autora a dielo. Samozrejme, že mnohí  študenti si vybrali ťažko identifikovateľné úryvky.

Do balíka so záložkami boli pribalené aj propagačné materiály našej školy a zaslané partnerskej škole v rámci tohto celoslovenského projektu. Komunikácia s partnerskou školou bola vynikajúca, budeme sa tešiť ďalšej spolupráci.

Dr. Daša Barátová, koordinátorka projektu 

%d blogerom sa páči toto: