Návšteva domova dôchodcov Vek nádeje

Október je už tradične mesiacom, ktorý je venovaný úcte k starším. Aj naši študenti si chceli uctiť a potešiť našich dôchodcov, preto sme dňa 27. 10. 2021 navštívili Vek nádeje a prekvapili ich pekným poďakovaním a sladkými dobrotami. Obyvatelia domova boli veľmi radi za príjemné chvíle a pre nás bolo potešením vyjadriť im náš obdiv a uznanie za všetko, čo nás naučili.

Zároveň ďakujeme vedeniu školy a našim šikovným majstrom, že nás v tento deň podporili a pripravili výborné pohostenie.

Ing. Juríková a žiaci 3.D

%d blogerom sa páči toto: