Deň zdravej výživy – Zdravo proti pandémii

Je až zarážajúce, ako často a s láskou spomíname na naše detské časy, keď sme išli k babke do záhradky a odtrhli sme si jabĺčko zo stromu. Už sme veľkí a jabĺčka, ale aj iné ovocie už nevnímame iba ako symbol detstva, ale ako plnohodnotnú zdravú stravu. V dnešnej dobe „covidovej“ o to viac, že si uvedomujeme nevyhnutnosť zdravého stravovania. Každý rok sa na našej škole organizuje Deň zdravej výživy, ktorý sme tento rok poňali trocha netradične. Žiaci mali možnosť vo svojich triedach  vyzdobiť stoly v duchu zdravej výživy na tému „Zdravo proti pandémii“. Každá trieda, ktorá sa do tejto  súťaže zapojila, s veľkým nadšením preniesla svoje nápady na prezentačný stôl. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Prvou kategóriou bol  „Prezentačný stôl“ a druhou, nemenej zaujímavou bola kategória „Jesenný závesný veniec“ alebo „Jesenná ikebana“. Odborná komisia zložená z učiteľov a majstrov odborného výcviku zodpovedne pristúpila k bodovaniu žiackych prác zo všetkých študijných a učebných odborov. Hodnotenie bolo veľmi náročné, lebo každý jeden žiak do súťaže vložil kus svojho srdca a napokon boli práce rovnako zaujímavé. Za to patrí vďaka a uznanie všetkým zúčastneným žiakom. Ale napriek tomu, komisia rozhodovala na základe kritérií, ktoré boli vopred určené.

Komisia hodnotila pri oboch kategóriách:

  1. kreativitu
  2. odbornú úroveň spracovania témy
  3. estetickú úroveň spracovania témy

Hodnotiaca komisia dala hlavy dokopy a na základe vopred zvolených kritérií vyhodnotila súťažné práce. Kreativita žiakov bola na takej vyrovnanej úrovni, že porota udelila po dve prvé miesta, dve druhé a dve tretie miesta. Žiaci budú odmenení zdravým pokušením vo forme zdravej torty pripravenej našimi odborníkmi. Prvé miesta si okrem toho ešte budú môcť pochutiť aj na zdravých balíčkoch plných vitamínov.

Atmosféra pri práci žiakov, ako aj pri hodnotení komisie bola vynikajúca. Veríme, že žiaci sa skutočne zabavili a bolo to pre nich motivujúce aj pre budúce tvorenie. Veď aj o tom je štúdium na škole. Aby sa žiaci vzdelávali a súčasne bavili, ako to bolo v rámci tohto dňa, Dňa zdravej výživy. Ešte raz veľké Ďakujem všetkým zúčastneným.

1.miesto 2.A a 3.B
2.miesto 4.A a 2.B
3.miesto 2.AN a 2.E

%d blogerom sa páči toto: