Seminár  zameraný na zvyšovanie zdravotnej uvedomelosti.

Na našej škole býva už tradíciou, že sa pravidelne začiatkom školského roku koná odborná prednáška na tému prevencie onkologických chorôb.  Tak i tento rok sme dňa 17.9.2021 privítali na našej škole vzácnych hostí – pána primára doc. MUDr. Vladimíra Bellu, PhD. a doktorku PhDr. Eriku Zámečníkovú z mamologickej ambulancie Onkologického ústavu sv. Alžbety z Bratislavy. Prednášky spočívali v hodinovej teoretickej časti o zhubnom ochorení. Zdôrazňovali, že najvhodnejšie a potrebné je vštepovať informácie už od  mladej generácie, s cieľom znížiť úmrtnosť na rakovinu . Tiež upozorňovali, že i v tomto náročnom období nesmieme zabúdať na onkologické choroby a ich prevenciu. Prednášajúci venovali pozornosť prevencii, príznakom a diagnostike týchto chorôb, ale taktiež i súčasnému celospoločenskému problému – COVID.  Prednášky sa zúčastnili za prísnych covid opatrení  žiaci 4. ročníkov.

Ďakujeme

%d blogerom sa páči toto: