Bohu dušu a mne dukáty

31. mája sme v škole znova prežili niekoľko momentov z našej minulosti. Šermiarsko – divadelná skupina Via historica nám predviedla 45 – minútovú cestu slovanskou históriou. Žrec-šaman nás vzal do doby avarských vpádov, Samovej ríše, na Veľkú Moravu, kedy sme začali používať prvý slovanský jazyk a slovanské písmo. Nasledovalo obdobie Uhorského štátu, vpád Turkov, až po Jánošíka …

Bola to vlastne štylizovaná hodina dejepisu, zážitkové učenie, ktoré nám vtipnou formou sprítomnilo zásadné medzníky našej histórie.

Oznamujeme Vám, že voľné miesta máme do 5-ročného študijného odboru

 

6323 K hotelová akadémia.

Prihlášky môžete zaslať do 18. 06. 2021.

Termín prijímacích skúšok je 22. 06. 2021 (utorok) z predmetov slovenský jazyk  a literatúra a anglický jazyk.

%d blogerom sa páči toto: