Dištančné vzdelávanie od 11.1.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhoduje takto:
S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách
a prevádzku školských zariadení okrem:

a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti,
žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,

b) školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a
pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z
domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,

c) školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),

d) zariadení školského stravovania pre deti materských škôl podľa písmena a),

e) špeciálnych výchovných zariadení.

%d blogerom sa páči toto: