Školské kolo Ekonomickej olympiády

Každoročne prebieha v mesiaci december množstvo súťaží – z tých odborných je to aj Ekonomická olympiáda. Jej organizátorom je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a študenti našej školy sa do nej pravidelne zapájajú od jej vzniku. Aktuálne prebieha 4. ročník súťaže.

Dňa 7.decembra sa za účasti 13 žiakov – nádejných maturantov v odbore hotelová akadémia uskutočnilo školské kolo súťaže formou online testu. Študenti mali možnosť zistiť, aké sú ich ekonomické znalosti a učitelia zase to, ktoré oblasti ekonómie ovládajú ich žiaci najlepšie a ktorým témam je potrebné venovať na hodinách viac času. Konkurencia bola silná a do krajského kola postúpili len tí najlepší, väčšinou žiaci gymnázií. Medzi postupujúcimi je aj žiačka V.B triedy odboru hotelová akadémia Viktória Zsitvaová, ktorej blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole Ekonomickej olympiády.

%d blogerom sa páči toto: