Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Dokumenty boli aktualizované dňa 26. augusta 2020.

Manuál pre stredné školy (16.9.2020) s vyznačenými zmenami

Manuál pre stredné školy (16.9.2020)

Semafor pre stredné školy (26.8.2020)

Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy (16.9.2020)

Príloha 1a – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.9.2020)

Príloha 2 – Vyhlásenie zamestnanca (16.9.2020)

Príloha 3 – Často kladené otázky (16.9.2020)

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (16.9.2020)

Príloha 5 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (10.9.2020 – NOVÉ ZNENIE)

Základné informácie pre stredné školy – infografika 1

Základné informácie pre stredné školy – infografika 2

Základné informácie pre stredné školy – infografika 3

Základné informácie pre stredné školy – infografika 4

Základné informácie pre stredné školy – infografika 5

%d blogerom sa páči toto: