Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.4.2020 pre stredné školy

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania podmienok, ktoré sú určené Opatrením Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.4.2020 pre stredné školy.

Na základe prijatého opatrenia MŠVVaŠ SR pripravuje pokyny k prijímacím skúškam  a ukončovaniu štúdia na stredných školách, ktoré budú zverejnené na budúci týždeň.

Opatrenie ÚVZ SR z 15.4.2020_stredne_skoly

%d blogerom sa páči toto: