Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020 – počas prerušenia vyučovania od 16. marca 2020 do 27. marca 2020

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo dňa 12.3.2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. 

Nakoľko vznikali nejasnosti okolo pracovno-právnych vzťahov zamestnancov škôl (pedagogických a nepedagogických) počas prerušenia vyučovania, vydalo ministerstvo Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020. Je zverejnené na webovom sídle ministerstva https://www.minedu.sk/usmernenie-k-pracovnopravnym-vztahom-v-suvislosti-s-opatreniami-prijatymi-12-marca-2020/  

Odbor školstva Okresného úradu Nitra odporúča v plnej miere postupovať pri všetkých zamestnancoch v zmysle  § 142 ods. 3 Zákonníka práce.

Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020

 

%d blogerom sa páči toto: