MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2023/2024 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory

 

Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch:

6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor
6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor
6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor
6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor
2964 H cukrár 3-ročný učebný odbor

6421 L spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium

Odbory zamerané na obchod a podnikanie:

6352 M obchod a podnikanie 4-ročný študijný odbor

6405 K pracovník marketingu 4-ročný študijný odbor
6442 K obchodný pracovník 4-ročný študijný odbor

Podmienky prijatia na školu:

Študijné odbory:
hotelová akadémia – prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka
manažment regionálneho cestovného ruchu – prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky
obchod a podnikanie – prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky
pracovník marketing – prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky
obchodný pracovník – prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky

Učebné odbory:
Do učebných odborov(cukrár, kuchár, čašník, servírka, hostinský, hostinská)sa prijímacie skúšok NEKONAJÚ.

Do nadstavbového štúdia spoločné stravovanie sa prijímacie skúšky konajú iba v prípade väčšieho počtu uchádzačov o štúdium.

Na vyššie odborné štúdium (cestovný ruch) sa prijímacie skúšky konajú iba v prípade väčšieho počtu uchádzačov o štúdium.

Kritériá na prijatie v príslušnom školskom roku budú zverejnené na školskej stránke v zákonom stanovenej lehote.

V prípade akýchkoľvek otázok nás pokojne môžete kontaktovať emailom skola@hosnz.sk, prípadne telefonicky 0359428623 (sekretariát školy), 0908 209 127 (riaditeľ školy Ing. Miroslav Bohát)

%d blogerom sa páči toto: