Pravá káva s jej skutočným čarom – BARISTA JUNIOR školské kolo

Britský herec Hung Laurie raz povedal ,, Som blázon do kávy. Keď raz ochutnáte poriadnu kávu, nemôžete sa už vrátiť. Proste nemôžete.“
Tú pravú kávu s jej skutočným čarom sa snažili pripraviť naši mladí baristi.
Dňa 28. 10.2019 sa na našej škole konalo ,,Školské kolo súťaže v príprave kávy BARISTA JUNIOR  -10. ročník“
Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov.
Poradie žiakov po vyžrebovaní:
1. Nyitrai Norbert 2.A
2. Cehláriková Adela 2.D
3. Halászová Laura 2.A
4. Demovič Michal 2.A
5. Baráthová Sofia 2.B
6. Šallayová Edina 2.B
7. Janicseková Sofia 4.B
8. Plachá Timea 3.A
9. Mičík Viktor 3.A
Otvorením súťaže sa v kongresovej sále vytvorilo zdravé konkurenčné prostredie.
Súťažiaci ,,Začiatočník“ mal 5 min. na prípravu pracoviska a v priebehu ďalších 8 min. musel pripraviť a predložiť chuťovému komisárovi 2 espressá a 2 cappuccina.
Súťažiaci ,,Pokročilý,, mal 5 min. na prípravu pracoviska a v priebehu ďalších 10 min. musel pripraviť a predložiť chuťovému komisárovi 2 cappuccina, 2 rovnaké voľné nápoje podľa vlastného výberu. Po skončení vystúpenia mal súťažiaci 5 min.
na upratanie pracoviska.
Nad súťažou dohliadal a predsedom poroty bol pán Stanislav Cibuľa, ktorý zodpovedal za priebeh súťaže, komisárov a časomieru.
Po ukončení práce posledného súťažiaceho nasledovalo vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou.

Výsledky súťaže:
1. miesto:
Janicseková Sofia
2. miesto: Mičík Viktor
3. miesto: Plachá Timea

Diplomy a cenu za najlepšie:
-nealko: Nyitrai Norbert
-cappuccino: Cehláriková Adela
-prezentáciu: Šallayová Edina
-nováčik: Baráthová Sofia
-espresso: Halászová Laura
-technika: Demovič Michal
-porota: Šallayová Edina
-porota: Nyitrai Norbert
Na záver súťaže sme sa poďakovali:
-odbornému garantovi súťaže pánovi Stanislavovi Cibuľovi za odborné rady a sponzorstvo
-vedeniu školy za podporu v tejto súťaži
-ZRŠ za finančné prostriedky na nákup cien
-súťažiacim a všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na organizácii a priebehu tejto súťaže

%d blogerom sa páči toto: