Deň zdravej výživy – 3. október 2019

Krásnou tradíciou našej školy je každoročne  usporiadať prvý októbrový štvrtok  v priestoroch kongresovej sály a jedálne školy na Slovenskej ulici „ Deň zdravej výživy „. V tomto roku  to bol už 18. ročník a konal sa vo štvrtok  – 3. októbra 2019.

         Na tomto podujatí boli prezentované plody zeme, zdravá výživa, ale súčasťou boli aj súťaže o najchutnejšiu zeleninovú placku, najťažší zemiak, najťažšie jablko, najchutnejší smoothie nápoj, a najkrajšie jesenné zátišie. Porota bola tvorená učiteľmi a žiakmi. Ich rozhodovanie bolo veľmi ťažké. Sledovali originalitu, nápaditosť, vhodnosť použitých surovín, spôsob prezentácie a celkový dojem.

     Do súťaže o najkrajšiu tabuľu „Plody zeme“ sa zapojili kolektívy tried z odborov obchod a podnikanie a pracovník marketingu. Priniesli plody zo svojich záhrad a zaujímavo s nimi ozdobili svoje súťažné tabule. Upútali divákov a porotu svojou nápaditosťou. Prvé miesto obsadil kolektív triedy III.B  odboru obchod a podnikanie, ich tabuľa sa niesla názvom „Farmársky dvor“, druhé miesto obsadil kolektív triedy IV.C  odboru pracovník marketingu s názvom tabule „Zdravý piknik“ a na treťom mieste sa umiestnil kolektív II.D triedy odboru obchod a podnikanie s  názvom „Jesenné zlato“. Porota udelila mimoriadnu cenu za chutný cuketový koláč a cviklové brownies  triede II.C z odboru marketingový pracovník.

   Do súťaže o najkrajšiu tabuľu „Zdravá výživa“ sa zapojili kolektívy tried zo študijných  odborov hotelová akadémia a spoločné stravovanie a z učebných odborov kuchár, čašník, hostinský. Na svojich tabuliach pripravili rôzne chutné pokrmy, s ktorými propagovali zdravú výživu a racionálne stravovanie.  Prvé miesto si vybojoval kolektív triedy III.A. z odboru hotelová akadémia s témou „Jeseň očami III.A “, druhé miesto obsadil kolektív I.A. triedy s témou „Vítanie jesene“, na treťom mieste sa umiestnil kolektív triedy II.A. odboru hotelová akadémia s témou „Jesenné predstavy“. Porota udelila  mimoriadnu cenu  za výbornú prezentáciu triede I.D z učebného odboru kuchár, čašník  s témou „Pyramída zdravia“.

   Ďalšou zaujímavou  disciplínou bola súťaž o najchutnejšiu zeleninovú placku. Súťažiaci mohli  použiť na ich prípravu okrem zemiakov aj iný druh zeleniny ako napríklad cviklu, cukinu, mrkvu atď. Porote najviac chutili placky, ktoré pripravili žiaci z I.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnili žiačky z III.A triedy a na treťom mieste sa umiestnili žiači z II.A triedy.

    Už niekoľkoročnou tradíciou sú súťaže o najťažšie jablko a najťažší zemiak. Najťažšie jablko s hmotnosťou 364 g  priniesla Natália Nagyová z I.A triedy, na druhom mieste sa umiestnil Marián Farkaš z I.AN  a na treťom mieste Szabó Balázs z I.A triedy.  Najťažší zemiak s hmotnosťou 481 g  priniesla Miriam Švecová z I.AN s hmotnosťou 481 g.

      Aj v súťažných  disciplínach o najkrajšie „Jesenné zátišie“ a najchutnejší „Smoothie nápoj“ súťažiaci prekvapili svojou usilovnosťou, kreativitou, originálnym nápadom. V súťaži o najkrajšie „Jesenné zátišie“ porotu najviac zaujala trieda II.C s témou „Jesenná záhradka“, na druhom mieste sa umiestnila trieda III.A s témou „Jesenný oddych“ a na treťom mieste trieda II. A s témou „Jeseň na dvore“. V súťaži o najchutnejší „Smoothie nápoj“ porote chutil najviac nápoj s názvom  „Mangovo-figové smoothie“ , ktorý pripravili žiaci z II. A triedy, na druhom mieste sa umiestnil „Ambrózia smoothie nápoj“ I.A  triedy a na treťom mieste „ Banokádo čokoškové smoothie“, ktorý pripravili žiačky zo IV.C.

%d blogerom sa páči toto: