Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

Riaditeľ školy, v systéme duálneho vzdelávania spolu so zamestnávateľom po prerokovaní s pedagogickou radou určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania do jednotlivých študijných a učebných odborov na našej škole.

Kritériá 2019 – Dokument programu Microsoft Word

Okruh otázok PS 2019- Dokument programu Microsoft Word

%d blogerom sa páči toto: