Xpert v umení čapovať 2019

V dňoch 25. a 26. marca 2019 sa konal na pôde našej Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu 3. ročník celoslovenskej súťaže  „Xpert v umení čapovať – 2019 – majstrovstvá Slovenska – juniorov“. Hlavným partnerom a odborným garantom súťaže bola spoločnosť  Heineken Slovensko, a.s. Súťaže sa zúčastnilo 20 súťažiacich z 10 stredných  odborných škôl z celého Slovenska. Súťažiť k nám prišli žiaci z Vysokých Tatier, Rimavskej Soboty, Námestova, Banskej Štiavnice, Trnavy, Trenčína, Galanty, Topoľčian.

    Súťaž pozostávala z dvoch súťažných disciplín. Prvý deň súťaže okrem odbornej exkurzie vo firme Heineken Slovensko, a.s. v Hurbanove si súťažiaci preverili svoje vedomosti o pive v písomnom teste.

Druhý deň nasledovala druhá súťažná disciplína, ktorá pozostávala z predvedenia praktických zručností v umení čapovať. Žiaci predviedli narážanie sudov, čapovanie piva, preplach pivných trubiek, podávanie čapovaného piva hosťovi. Do finálovej časti súťaže sa dostali 4 súťažiaci s najvyšším počtom bodov. V tejto časti museli predviesť servis rezaného piva.

     Najlepšie čapovať rezané pivo sa podariloKataríne Bučkovej zo SOŠ obchodu a služieb z Trenčína. Na druhom mieste sa umiestnila žiačka našej školy Monika Vojtelová z II.A triedy,  na treťom mieste sa umiestnil Samuel Vágovič zo SSOŠ GOS – SK z Trnavy a na 4. mieste sa umiestnil žiak našej školy Branislav Valíček z IV.A triedy. Víťazom srdečne blahoželáme!

      Poďakovanie patrí spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. a to najmä Ing. Monike Kottmanovej a pánovi Karolovi Francemu, ktorí zastrešili celý projekt zo strany spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. a vytvorili výbornú pracovnú a súťažnú atmosféru. Vďaka však patrí  aj  Mgr. Blažene Felvidékyovej, ktorej neustály záujem umožniť mladým sommelierom získať nové zručnosti a poznatky bolo základom pre zorganizovanie tohto podujatia.

VS

%d blogerom sa páči toto: