Týždeň podnikania

Učiť sa dá nielen klasickým spôsobom, ale aj zaujímavejšie, a to na základe vlastnej skúsenosti, kreativity, tvorivosti. Práve takto prebiehal „Týždeň podnikania“ pre piatakov odboru hotelová akadémia, ktorý sa konal od 15.10.2018 do 19.10.2018.

Týždeň podnikania začal losovaním. Takto si piataci vytvorili 8 podnikov v oblasti spoločného stravovania. V každom podniku pracovalo 5 až 6 žiakov. Išlo o simulované zakladanie podnikov a fiktívne podnikanie počas jedného týždňa. Žiaci z odboru hotelová akadémia si vytvorili podniky s  nasledovnými obchodnými menami: 1. Europebear, s.r.o., 2. Shrimp´s bar, s.r.o.,  3. Music& GT bar, s.r.o.,  4. Donutcompany, s.r.o., 5.  Sweetdream, s.r.o.,  6. Pedro, s.r.o.,  7. Freshgreengarden, s.r.o., 8. Old American, s.r.o.

Týždeň podnikania bol obohatený prednáškami odborných učiteľov a veľkým prínosom boli pre žiakov aj prednášky externých prednášajúcich, ktorí pomohli zorientovať sa v problematike a spoznať reálny svet podnikania. Žiaci si takto vypočuli prednášky odborníkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, z Okresného úradu z oddelenia živnostenského podnikania a taktiež odovzdal žiakom cenné informácie o skúsenostiach podnikateľa pán Ing. Barcaj – riaditeľ termálneho kúpaliska Podhájska.

Žiaci počas tohto týždňa veľmi tvorivo a kreatívne pracovali,  a tak vytvorili reklamný plagát, natočili videoreklamu a spracovali prezentáciu svojho podniku v Power – Pointe.

Týždeň podnikania končil v piatok slávnostnou prezentáciou jednotlivých podnikov v Kongresovej sále na Slovenskej ulici. Žiaci predstavili svoje fiktívne podniky.

Kreatívnu prácu žiakov hodnotila porota, ktorá pozostávala z učiteľov odborných predmetov. Porota hodnotila prezentačné zručnosti, obsahovú stránku prezentácie, tímovú spoluprácu, videoreklamu, marketing, podnikateľský nápad.

Rozhodovanie nebolo ľahké, pretože všetky podniky usilovne pracovali počas celého týždňa, ale bolo potrebné  vyhodnotiť najlepších.

V kategórii najlepší reklamný spot sa umiestnili tieto podniky: 1. miesto – Donutcompany,  s.r.o.,

  1. miesto – Music& GT bar,s.r.o., 3. miesto – Old American, s.r.o.

Ako najlepšia prezentérka  bola vyhlásená Hana Pastoreková, ktorá predstavila podnik Sweetdream, s.r.o.. Najlepší herecký výkon v reklamnom spote podniku Shrimp´s bar, s.r.o. predviedol Róbert Gažo.

Príbehom, prezentáciou, myšlienkou upútali porotu podniky Sweetdream, s.r.o. a  Pedro, s.r.o.,   preto boli vyhlásení za absolútnych  víťazov týždňa podnikania.

Za najlepší reklamný plagát porota ocenila podniky Europebear, s.r.o., Pedro, s.r.o., Old American, s.r.o.

Ocenenie za najlepšie slogany dostali podniky : Freshgreengarden, s.r.o., – „ Zdravá strava to je naša rada“ a Shrimp´s bar, s.r.o. – „ Keď ťa hlad cez deň ruší, príď k nám a daj si sushi …… a koktejl“.

Víťazom blahoželáme !

 

%d blogerom sa páči toto: