Deň zdravej výživy

Krásnou tradíciou našej školy je každoročne  usporiadať prvý októbrový štvrtok  v priestoroch kongresovej sály a jedálne školy na Slovenskej ulici „ Deň zdravej výživy „. V tomto roku  to bol už 17. ročník a konal sa vo štvrtok  – 4. októbra 2018.

Na tomto podujatí boli prezentované plody zeme, zdravá výživa, ale súčasťou boli aj súťaže o najchutnejšiu zeleninovú placku, najťažší zemiak, najťažšie jablko, najchutnejší smoothie nápoj, a najkrajšie jesenné zátišie. Porota bola tvorená učiteľmi a žiakmi. Ich rozhodovanie bolo veľmi ťažké. Sledovali originalitu, nápaditosť, vhodnosť použitých surovín, spôsob prezentácie a celkový dojem.

Do súťaže o najkrajšiu tabuľu „Plody zeme“ sa zapojili kolektívy tried z odborov obchod a podnikanie a pracovník marketingu. Priniesli plody zo svojich záhrad a zaujímavo s nimi ozdobili svoje súťažné tabule. Upútali divákov a porotu svojou nápaditosťou. Prvé miesto obsadil kolektív triedy III.C  odboru marketingový pracovník, ich tabuľa sa niesla názvom „Zdravé oči“, druhé miesto obsadil kolektív triedy I.C  odboru pracovník marketingu a názvom tabule „Zdravie nadovšetko“ a na treťom mieste sa umiestnil kolektív III.D triedy odboru obchod a podnikanie s veľmi originálnym názvom „Jeseň na bicykli“.

Do súťaže o najkrajšiu tabuľu „Zdravá výživa“ sa zapojili kolektívy tried zo študijných  odborov hotelová akadémia a spoločné stravovanie a z učebných odborov kuchár, čašník, hostinský. Na svojich tabuliach pripravili rôzne chutné pokrmy, s ktorými propagovali zdravú výživu a racionálne stravovanie.  Prvé miesto si vybojoval kolektív triedy IV.B. z odboru hotelová akadémia s témou „Život na farme “, druhé miesto obsadil kolektív II.A. triedy s témou „Zdravé maškrtenie“, na treťom mieste sa umiestnil kolektív triedy III.A. odboru hotelová akadémia s témou „Zdravá cesta okolo Európy“. Porota udelila  mimoriadnu cenu  triede I.AN   s témou „Domáce chuťovky“.

Ďalšou zaujímavou  disciplínou bola súťaž o najchutnejšiu zeleninovú placku. Súťažiaci mohli  použiť na ich prípravu okrem zemiakov aj iný druh zeleniny ako napríklad cviklu, cukinu, mrkvu atď. Porote najviac chutili placky, ktoré pripravili žiaci z III.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnili žiačky z I.B triedy a na treťom mieste sa umiestnili žiačky z I.A triedy.

Už niekoľkoročnou tradíciou sú súťaže o najťažšie jablko a najťažší zemiak. Najťažšie jablko s hmotnosťou 446 ga zároveň aj najťažší zemiak s hmotnosťou 747 g  priniesol kolektív triedy   II.C.

V tomto školskom roku pribudli dve nové súťažné disciplíny. Aj v týchto disciplínach súťažiaci prekvapili svojou usilovnosťou, kreativitou, originálnym nápadom. V súťaži o najkrajšie „Jesenné zátišie“ porotu najviac zaujala trieda III.C, na druhom mieste sa umiestnila trieda I.A a na treťom mieste trieda III. A. V súťaži o najchutnejší „Smoothie nápoj“ porote chutil najviac nápoj s názvom  „Wildmagic“ , ktorý pripravili žiačky zo IV. B triedy, na druhom mieste sa umiestnil „Kiwi – mango smoothie nápoj“ V.A  triedy a na treťom mieste „ Čučoriedkové smoothie“, ktorý pripravili žiaci z I.AN.

Po ťažkom rozhodovaní poroty nasledovalo slávnostné vyhodnotenie „Dňa zdravej výživy“, na ktorom boli vyhlásení víťazi jednotlivých kategórií. Víťazi boli odmenení sladkými a zdravými cenami, ktoré venovalo ZRŠ.

%d blogerom sa páči toto: