Ochrana osobných údajov

Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : PaedDr. Eurydika Stankovičová, Mgr. Tibor Mészároš, Bc. Ľubica Szolárová.