Kritériá na prijatie na vyššie odborné a nadstavbové štúdium

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019 do:

  • študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie, nadstavbové štúdium
  • študijného odboru 6310 Q financie vyššie odborné štúdium
  • študijného odboru 6314 Q cestovný ruch vyššie odborné štúdium

 

Kritériá NŠ – Dokument programu Microsoft Word