Banket žiakov II. A a II. B triedy hotelovej akadémie

IMG_8602

 

Na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch sa i v tomto školskom roku konal SLÁVNOSTNÝ BANKET žiakov hotelovej akadémie pod heslom:

„Jesť, je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.“

 

Pod týmto heslom sa dňa 18. apríla 2018, na SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, konal slávnostný banket žiakov druhého ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Táto slávnostná udalosť bola ukážkou praktických zručností, ktoré žiaci získali počas štúdia  na vyučovacích hodinách odborných predmetov.

Banket je slávnostná hostina, ktorá sa koná pri výnimočných udalostiach. S banketom sa vždy spájalo stolovanie a servis najvyberanejšími spôsobmi. Priebeh tejto hostiny sa riadi vopred vypracovaným poriadkom, o ktorý sa postará vedúci strediska podľa požiadaviek hostiteľa. Bankety sa usporadúvajú spravidla v popoludňajších alebo večerných hodinách a patrí medzi najkrajšie formy stolovania. Celkový dojem a atmosféru vytvára personál spoločnými nástupmi a odchodmi. Pri tejto hostine je potrebný vyšší počet obsluhujúceho personálu, pretože obsluhujúci majú vymedzený počet hostí, ktorým počas celej akcie poskytujú servis. Patrí medzi najnáročnejšie akcie. Súčasťou banketu bolo aj predvedenie praktických zručností, kde žiaci mohli predviesť svojim rodičom praktické zručnosti  v nasledovných oblastiach:

  1. Carving – umenie vyrezávania ovocia a zeleniny,
  2. Miešanie nápojov a príprava kokteilov,
  3. Flambovanie ovocia a palaciniek,
  4. Barista – umenie prípravy kávy,
  5. Someliér – servis bieleho vína.

Na záver tejto slávnostnej udalosti by sme sa chceli poďakovať našim hosťom za to, že v tomto hektickom období našli čas a prijali naše pozvanie. Pevne veríme, že tu strávili príjemné chvíle a servírované lahôdky potešili nielen ich oči, ale aj chuťové poháriky. A ak sa aj našli isté drobnosti, veríme, že ste ich prehliadli.

Oscar Wilde povedal: „ Po dobrom jedle možno odpustiť každému i vlastným príbuzným.!“

Veď  zatiaľ sa len učíme, ale dúfame, že z nás vyrastú profesionáli.