Matematický Klokan

Dňa 19. marca sa na našej škole v miestnosti 101 na Slovenskej ulici uskutočnila celosvetová súťaž Matematický Klokan.

33 študentov sa zhromaždilo o ôsmej hodine ráno aby riešili matematické príklady a hlavolamy. Zúčastnili sa študenti zo všetkých odborov a ročníkov.

Na vyriešenie 24 príkladov v dvoch rôznych kategóriách ( t.j. Kadet O12 pre prvý a druhý ročník a Junior O34 pre tretí, štvrtý a piaty ročník) mali súťažiaci presne 60 minút, čo zahŕňalo aj vyplnenie odpoveďového hárku.

Povolené pomôcky boli čierne alebo modré guľôčkové pero, rysovacie potreby, kalkulačky a výpočtový hárok.

Zúčastnení dostali čiarové kódy s heslom, podľa ktorého budú mať prístup k svojím výsledkom na internetovej stránke súťaže   www.matematickyklokan.sk

Výhercovia majú možnosť získať diplomy a skvelé ceny.

Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na už spomínanej oficiálnej stránke Matematického Klokana dňa 9.4.2018 a k vzhliadnutiu budú takisto aj riešené úlohy.

Napísali: G. Chalupská a V. Zsitvaová 2.B

%d blogerom sa páči toto: