„X-PERT v umení čapovať – 2018 – majstrovstvá Slovenska juniorov“

V dňoch 27. a 28. februára 2018 sa konal na pôde našej Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu 2. ročník celoslovenskej súťaže  „XPERT v umení čapovať – 2018 – majstrovstvá Slovenska – juniorov“. Hlavným partnerom a odborným garantom súťaže bola spoločnosť  Heineken, a.s. Súťaže sa zúčastnilo 28 súťažiacich z 15 stredných  odborných škôl z celého Slovenska.

Súťaž pozostávala z dvoch súťažných disciplín. Prvý deň súťaže okrem odbornej exkurzie vo firme Heineken , a.s. v Hurbanove si súťažiaci preverili svoje vedomosti o pive v písomnom teste.

Druhý deň nasledovala druhá súťažná disciplína, ktorá pozostávala z predvedenia praktických zručností v umení čapovať. Žiaci predviedli narážanie sudov, čapovanie piva, preplach pivných trubiek, podávanie čapovaného piva hosťovi. Do finálovej časti súťaže sa dostali 4 súťažiaci s najvyšším počtom bodov. V tejto časti museli predviesť servis rezaného piva.

Najlepšie čapovať rezané pivo sa podarilo Erike Bartovej zo IV.B triedy. Na druhom mieste sa umiestnil tiež náš Branislav Valíček z III. A triedy, na treťom mieste sa umiestnila Katarína Bučková zo SOŠ obchodu a služieb z Trenčína a na 4. mieste sa umiestnil Alexander Jeleňák zo SOŠ techniky a služieb z Topoľčian. Víťazom srdečne blahoželáme!

Poďakovanie patrí spoločnosti Heineken, a.s. a to najmä Ing. Monike Kottmanovej a pánovi Karolovi Francemu, ktorí zastrešili celý projekt zo strany spoločnosti Heineken, a.s. a vytvorili výbornú pracovnú a súťažnú atmosféru. Vďaka však patrí  aj p. profesorke Mgr. Blažene Felvidékyovej, ktorej neustály záujem umožniť mladým sommelierom získať nové zručnosti a poznatky bolo základom pre zorganizovanie tohto podujatia.

%d blogerom sa páči toto: