Prax žiakov odboru hotelová akadémia

Žiaci Hotelovej akadémie v Nových Zámkoch musia v každom školskom roku (od 2. ročníka) absolvovať povinnú prax týkajúcu sa ich odboru. Svoje praktické vzdelávanie uskutočňujú v hoteloch na Slovensku, ale tí odvážnejší aj v zahraničí (Japonsko, Grécko, Cyprus: doba trvania 3 mesiace). Cieľom je poskytnúť študentom jedenkrát týždenne (na dlhodobej praxi 1-2 týždne) potrebné vedomosti z hotelierstva a oblasti spoločného stravovania a takisto aj zručnosti, ktoré v budúcnosti absolventi školy akoby našli. Počas jednodňovej praxe praxujú žiaci celej triedy. Na dlhodobú prax je vyslaných len pár žiakov z triedy, ostatní sa venujú štúdiu.

Tým, že počas svojho „pôsobenia“ na tejto škole vystriedajú viacero prevádzok, môžu sa popýšiť rôznymi skúsenosťami a zážitkami. Okrem toho im absolvovanie praxe poskytuje náhľad do reálneho života v tejto oblasti a rok po roku sú skúsenejšími. (Niektorí sa preto častokrát rozhodnú po ukončení štúdia zanechať všetko, čo súvisí s týmto odborom, iní sú s touto prácou natoľko spokojní, že sa neskôr zamestnajú v hoteloch, kde sa predtým zaúčali. ) Sú nútení čeliť rôznym situáciám od usporadúvania akcií (svadby, recepcie), pomoci v kuchyni a obsluhe, pomoci u chyžných až po prácu na recepcii. Nezriedka sa stáva, že žiaci sú po prvom dni praxe takí unavení, že na druhý deň len s ťažkosťami vedia vstať z postele. Všetko je to však len otázka cviku, svalov a pohodlných topánok. Prax v nich vytvára pocit zodpovednosti, upevňuje a rozširuje ich vedomosti, ktoré nadobudli na hodinách technológie prípravy pokrmov a techniky obsluhy. Majú možnosť spoznať množstvo ľudí, vymieňať si kontakty, a tak nadobúdať nové priateľstvá. Učia sa komunikovať, a to nielen so zamestnancami, ktorým sú pridelení, ale aj s hosťami, či už milými, alebo menej príjemnými, v rodnom jazyku alebo využijú vedomosti z početných hodín cudzích jazykov.

Po dobrej práci sú žiaci často odmenení pochvalou u riaditeľa školy, finančnou odmenou alebo možnosťou využívať doplnkové služby, ktoré hotel poskytuje.

Po vykonaní dlhodobej praxe sú žiaci spätne nasadzovaní do školských lavíc a ich jedinou úlohou a starosťou v tejto chvíli je zvládnuť zameškané učivo, ktoré medzitým stihli prebrať ich spolužiaci a popri tom sa učiť aj nové učivá. Možno sa to zdá náročné, ale žiak hotelovej akadémie by mal byť natoľko inteligentný, aby si vedel svoj čas zadeliť tak, aby všetko stíhal.

článok napísala Monika Nagyová z V.B v rámci projektu TA SR do škôl

Leave a Comment

%d blogerom sa páči toto: