Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 11.12.2009 sa konalo školské kolo 20.ročníka olympiády v nemeckom jazykuSúťaže sa zúčastnilo sedem žiakov:
Kategória 2A:
1. Martina Bednárová 1.C
2. René Pavlovič 2.E

Kategória 2.B:
1. Mikuláš Gogola 4.C
2. Roland Pásztor 4.C
3. Eva Šimuneková 4.C
4. Iveta Štetková 4.C

Súťaže sa zúčastnil i žiak nadstavbového štúdia Patrik Hercz.

Organizáčné zabezpečenie:
1) Organizácia a príprava zadaní, hodnotenie – Mgr. Darina Haverlová
2) Ďalší člen poroty – Mgr. Mária Liptáková
3) Zabezpečenie diplomov a vecných odmien – Ing. Narcisa Dóžová

Vyhodnotenie súťaže (max. počet bodov 100)
Kategória 2.A
1. René Pavlovič 85b (Dóžová)
2. Martina Bednárová 51b (Liptáková)

Kategória 2.B
1. Roland Pásztor 95b (Kunyíková)
2. Mikuláš Gogola 94b (Haverlová)
3. Denis Golha 92b (Haverlová)
4. Iveta Štetková 67b (Kunyíková)

Zvláštne cenou bol ocenený žiak nadstavbového štúdia Ptrik Hercz, ktorý získal
97 bodov. Žiaci vypracovali test, úlohy k posluchu, úlohy k prečítanému textu, tvorili príbeh
podľa obrázkov a viedli s porotou rozhovor na 3 témy.

Do obvodného kola 21. Januára 2009 postupujú:
René Pavlovič 2.E a Roland Pásztor 4.C

Súťaž otvoril a ocenenia odovzdal pán zástupca Radošovký

V Nových Zámkoch
dňa 14.12.2009

Mgr. Darina Haverlová

no images were found

Leave a Comment

%d blogerom sa páči toto: