Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Kritériá prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok do jednotlivých odborov pre školský rok 2018/19 V zmysle Zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej organizačných pokynov OÚ Nitra, odboru školstva,  k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2018/19, riaditeľ tunajšej školy, v systéme duálneho vzdelávania spolu…
Čítať viac

Majstrovstvá Slovenska v príprave kávy – Barista Junior 2018

IMG_0677

V dňoch 20. a 21. marca 2018 sa konal v priestoroch našej školy na Slovenskej ulici už 10. ročník Majstrovstiev  Slovenska v príprave kávy. Organizátorom súťaže Barista Junior 2018 bola naša škola SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky v spolupráci so Školou baristu pána Stanislava Cibuľu. Súťaže sa zúčastnilo 17 súťažiacich z 11 stredných škôl z celého Slovenska.

Michal úspešný vo wordprocessingu

eva

Už pravidelne sa žiaci našej školy zúčastňujú vedomostných súťaži v rámci odborných predmetov. Aj tento rok nebol výnimkou. Žiak IV. C triedy odboru Obchod a podnikanie Michal Matušík reprezentoval našu školu na krajskom kole súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači, ktoré sa uskutočnilo 15. februára 2018 na Obchodnej akadémii v  Šuranoch. Súťaž pozostávala z niekoľkých disciplín, ako …
Čítať viac

“X-PERT v umení čapovať – 2018 – majstrovstvá Slovenska juniorov”

IMG_0433

V dňoch 27. a 28. februára 2018 sa konal na pôde našej Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu 2. ročník celoslovenskej súťaže  „XPERT v umení čapovať – 2018 – majstrovstvá Slovenska – juniorov“. Hlavným partnerom a odborným garantom súťaže bola spoločnosť  Heineken, a.s. Súťaže sa zúčastnilo 28 súťažiacich z 15 stredných  odborných škôl z celého Slovenska.

Slávnostná recepcia pre rodičov

IMG_0081

Žiaci 3. ročníka študijného odboru hotelová akadémia pripravili 15. februára 2018 pre svojich rodičov veľký gastronomický sviatok – usporiadali slávnostnú recepciu. Úlohou žiakov bolo nadviazať na teoretické vedomosti a preukázať praktické zručnosti pri príprave rôznych lákavých pokrmov a nápojov,  ako aj pri ukážkach odborných zručností, ktorými potešili svojich najbližších. V príjemnej atmosfére mali aj  rodičia možnosť zoznámiť sa navzájom, ale aj s učiteľmi svojich…
Čítať viac

Príležitosť pre nás – našu profesijnú orientáciu

Nitra1

Príležitosť pre nás Tento týždeň sa na našej škole uskutočnila milá akcia – stretnutie dekanky Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre prof. Dr. Ing. Eleny Horskej PhD. so žiakmi končiacich ročníkov. Pani dekanka nielen predstavila školu ale odpovedala aj na všetky otázky žiakov, ktoré sa týkali nášho budúceho štúdia na tejto fakulte. Okrem toho si pozrela aj našu školu, ktorá sa…
Čítať viac

Chrípkové prázdniny

Oznámenie Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch žiaci budú mať z dôvodu chrípkovej epidémie v čase od 19.2.2018 – 23.2.2018 (vrátane) chrípkové prázdniny. Vo vyučovaní sa bude pokračovať po prázdninách 26. februára (pondelok) 2018.

Kontraktačné dni cvičných firiem v Šali

Skoly-5

Počas jedného dňa sa priestory Domu kultúry premenili na jedinečný veľtrh. Svoje produkty a vízie tu predstavili aj zahraniční hostia. Každoročné podujatie pre stredné školy zo Šale a okolia „Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali“ i tentoraz zorganizovala Spojená škola Nivy v spolupráci s Mestom Šaľa. Vo štvrtok 8. februára 2018 sa v šalianskom kulturáku prezentovala tridsiatka firiem, ktoré si vytvorili samotní žiaci. Mohli ste tu vidieť zástupcov stredných škôl zo Šale,…
Čítať viac

XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ – 2018 – Majstrovstvá Slovenska – juniorov

plagat

Dovoľujeme si Vás osloviť s informáciou o konaní  2. ročníka súťaže „XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ –  2018 –  Majstrovstvá Slovenska – juniorov“. Súťaž bude, rovnako ako v minulom roku, obsahovo zameraná pre žiakov stredných škôl s gastronomickým zameraním z celého Slovenska. Cieľom súťaže bude nielen porovnať vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti servisu piva a teoretických znalostí o pive, ale aj umožniť  žiakom, aby sa  naučili veľa nového…
Čítať viac

Celoslovenská súťaž EXPERT-Geniality show

Expert 2017-2018

Súťaž podporuje logické a kritické myslenie, súťaživosť, nabáda žiakov, aby nepoznali iba vedomosti zo svojich školských zošitov, ale zaujímali sa aj o dianie v spoločnosti a spravili tak pre seba niečo naviac. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti záujmu Tento rok sa do nej zapojilo 10 297 súťažiacich zo 477 škôl z celého Slovenska! Súťažili sme 30.novembra 2017. Súťažiaci, ktorí  sa umiestnili na 1-100 mieste v…
Čítať viac