Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Súťaž v darčekovom balení

IMG_20180321_123002

Ku koncu mesiaca marec sa už pravidelne zúčastňujeme súťaže v darčekovom balení. Z poverenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky súťaž organizuje Stredná odborná škola obchodu a služieb  Samuela Jurkoviča v Bratislave. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou sa niesol pod heslom „Tvoríme pre radosť iných“. Naša škola mala zastúpenie z radov druhákov, študijný odbor Pracovník marketingu. A podarilo sa nám znovu stáť v radoch…
Čítať viac

ÚSPECHY v BIBLICKEJ OLYMPIÁDE

T,C,K

Úspechy tímu SOŠ HSaO na Biblickej olympiáde   Dňa 22. marca 2018 sa uskutočnilo v Nových Zámkoch dekanátne /okresné/ kolo Biblickej olympiády. Náš tím v zložení Katarína Čermanová, Cynthia Duková a Tamara Mokrášová, študentky  IV.D triedy skvelo reprezentovali našu školu a spomedzi všetkých stredných škôl v okrese zvíťazili. Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov na diecéznom /krajskom / kole…
Čítať viac

Majstrovstvá okresu vo volejbale

IMG_0264

Majstrovstvá okresu vo volejbale Dňa 19.03.2018 sme v priestoroch našej telocvične na Slovenskej ulici usporiadali už po šiesty krát Majstrovstvá okresu žiačok stredných škôl vo volejbale. Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl: SOŠ HSaO Nové Zámky, SZŠ Nové Zámky, Gymnázium Šurany, Gymnázium Nové Zámky a Gymnázium s v.j.m. Nové Zámky. Hralo sa systémom každý s každým. To v praxi znamenalo, že každé družstvo absolvovalo 4 zápasy….
Čítať viac

Primátor ocenil našich žiakov a pedagógov

2

V kultúrnom dome sa uskutočnilo slávnostné ocenenie úspešných reprezentantov nášho mesta, ktorí počas roka 2017 dosiahli mimoriadne výsledky na rôznych súťažiach. Z rúk primátora mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokar Kleina si postupne prebrali ocenenie študenti, kolektívy a pedagóvia, ktorí im pomohli k dosiahnutiu výsledkov. Najvyššie umiestnenia na celoslovenských súťažiach v predchádzajúcom roku a ocenenie za úspešnú reprezentáciu nielen našej…
Čítať viac

Matematický Klokan

20180319_093039

Dňa 19. marca sa na našej škole v miestnosti 101 na Slovenskej ulici uskutočnila celosvetová súťaž Matematický Klokan. 33 študentov sa zhromaždilo o ôsmej hodine ráno aby riešili matematické príklady a hlavolamy. Zúčastnili sa študenti zo všetkých odborov a ročníkov. Na vyriešenie 24 príkladov v dvoch rôznych kategóriách ( t.j. Kadet O12 pre prvý a druhý ročník a Junior O34…
Čítať viac

Príbeh roka

plagat

Pozitívne myslenie i zodpovednosť za život sú námetmi, ktoré mohli stvárňovať stredoškoláci v rámci súťaže Plagát a príbeh roka 2018, ktorú vyhlásil Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Hlavnou témou bol Môj príbeh. Študenti sa do súťaže mohli zapojiť vytvorením plagátu pomocou počítačovej grafiky alebo klasických výtvarných techník a vyrozprávať svoj životný príbeh mohli aj prostredníctvom literárnych prác vo forme úvahy, rozprávania a príbehu….
Čítať viac

Kritériá prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok do jednotlivých odborov pre školský rok 2018/19 V zmysle Zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej organizačných pokynov OÚ Nitra, odboru školstva,  k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2018/19, riaditeľ tunajšej školy, v systéme duálneho vzdelávania spolu…
Čítať viac

Majstrovstvá Slovenska v príprave kávy – Barista Junior 2018

IMG_0677

V dňoch 20. a 21. marca 2018 sa konal v priestoroch našej školy na Slovenskej ulici už 10. ročník Majstrovstiev  Slovenska v príprave kávy. Organizátorom súťaže Barista Junior 2018 bola naša škola SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky v spolupráci so Školou baristu pána Stanislava Cibuľu. Súťaže sa zúčastnilo 17 súťažiacich z 11 stredných škôl z celého Slovenska.

Michal úspešný vo wordprocessingu

eva

Už pravidelne sa žiaci našej školy zúčastňujú vedomostných súťaži v rámci odborných predmetov. Aj tento rok nebol výnimkou. Žiak IV. C triedy odboru Obchod a podnikanie Michal Matušík reprezentoval našu školu na krajskom kole súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači, ktoré sa uskutočnilo 15. februára 2018 na Obchodnej akadémii v  Šuranoch. Súťaž pozostávala z niekoľkých disciplín, ako …
Čítať viac

“X-PERT v umení čapovať – 2018 – majstrovstvá Slovenska juniorov”

IMG_0433

V dňoch 27. a 28. februára 2018 sa konal na pôde našej Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu 2. ročník celoslovenskej súťaže  „XPERT v umení čapovať – 2018 – majstrovstvá Slovenska – juniorov“. Hlavným partnerom a odborným garantom súťaže bola spoločnosť  Heineken, a.s. Súťaže sa zúčastnilo 28 súťažiacich z 15 stredných  odborných škôl z celého Slovenska.