Triedni učitelia

Triedni učitelia a náhradní triedni učitelia škol. rok 2017-2018

P.č.   Trieda Triedny učiteľ Číslo Trieda –         Náhradný
učebne – budova      triedny učiteľ
1. 1    I. A   HA Ing. Benková 116 Slovenská ul. Mgr. Kunyíková
2. 2    I .B   HA Mgr. Kunyíková 112 Slovenská ul. Ing. Benková
3. 3    II. A   HA Mgr. Felvidékyová 102 Slovenská ul. Mgr. Kunyík
4. 4    II. B   HA Mgr. Kunyík 210 Slovenská ul. Mgr. Felvidékyová
5. 5   III. A   HA Ing. Farkašová 103 Slovenská ul. Mgr, Kozárová
6. 6  III. B   HA Ing. Bolyová 115 Slovenská ul. Ing. Farkašová
7. 7   IV. A  HA Ing. Valachová 214 Slovenská ul. Mgr, Kunyíková
8. 8  IV. B   HA Mgr. Kozárová 217 Slovenská ul. Ing. Farkašová
9. 9 V. A   HA PaedDr. Ruzsinszká 213 Slovenská ul. PhDr. Liptáková
10. 10 V. B   HA PhDr. Liptáková 212 Slovenská ul. PaedDr. Ruzsinszká
             
11. 1 I. DS Ing. Šipekyová 110 Slovenská ul. Mgr. Freyová
12. 2 II. DS PhDr. Slamenková 105 Slovenská ul. PhDr. Bíziková, PhD.
13. 3 III. DS PhDr. Bíziková, PhD. 69 Slovenská ul. PhDr. Slamenková
             
14. 1 II. C    PM Ing. Takácsová 210 Zdravotnícka ul. Mgr. Kovács
             
15. 1 I..C  OaP PaedDr.Tamaškovičová 106 Zdravotnícka ul. Veresová MSc.
16. 2  II. D OaP Ing. Dóžová 211 Zdravotnícka ul. Ing. Hévízová
17. 3 III. C OaP Ing. Mazanová 205 Zdravotnícka ul. Ing. Takácsová
18. 4 IV. C OaP Veresová MSc. 306 Zdravotnícka ul. PaedDr. Tamaškovičová
19. 5 IV. D OaP RNDr. Filakovská 311 Zdravotnícka ul. Mgr. Rózsárová
             
20. 1 I. D   Č, H Mgr. Balážová 107 Zdravotnícka ul. Mgr. Poláková
21. 2 I. E    H, K Mgr. Poláková 107 Zdravotnícka ul. Mgr. Balážová
22. 3 II. E    Č,H Mgr. Sáraz 204 Zdravotnícka ul. PaedDr. Ruzsinszká
23. 4 II. F      H PaedDr. Ölvecký 204 Zdravotnícka ul. Ing. Juríková
24. 5 III. D   K,Č Mgr. Rózsárová 304 Zdravotnícka ul. RNDr. Filakovská
25. 6 III. E     H Mgr. Kormann 304 Zdravotnícka ul. Mgr. Rózsárová
             
26. 1 I. AN  SS Mgr. Kovács 305 Zdravotnícka ul. Mgr. Vargová
27. 2 II. AN  SS Mgr. Vargová 310 Zdravotnícka ul. Mgr. Kovács