Dokumenty

Školské vzdelávacie programy v školskom roku 2017/18:

 SkVP 2015 FINANCIE_aktualizovany_2018

SkVP 2013 PM-pre- SDV-aktualizovany-2018

SkVP 2013 OaP-aktualizovany-2018

SkVP 2013 H-aktualizovany 2018

SkVP 2013 C-S aktualizovany 2018

SkVP 2013 K aktualizovany 2018

SkVP 2013 SS aktualizovany 2018

SkVP 2013 SS aktualizovany 2018

SkVP 2015 HA aktualizovany 2018

SkVP 2015-H-SDV-aktualizovany2018

Školské vzdelávacie programy sú k dispozícii k nahliadnutiu u zástupcov riaditeľa školy:
Študijné odbory: obchod a podnikanie a pracovník marketingu v budove na Zdravotníckej ul. v miestnosti č.104 u ZR pre teoretické vyučovanie Ing. Jána Radošovského

Študijné a učebné odbory: hotelová akadémia, spoločné stravovanie, kuchár, hostinský a čašník, servírka v budove na Slovenskej ul. v miestnosti č.113 u ZR pre odborné vyučovanie Mgr. Tibora Meszároša.

Vyhodnocovacie správy:

Vyhodnocovacia sprava 2016-2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017

vyhodnocovacia-sprava-2015-2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015/2016

Vyhodnocovacia sprava šk.r.2014-2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014/2015

Vyhodnocovacia sprava2013-2014
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/2014.

Vyhodnocovacia správa 2012-2013
Stanovisko v vyhodnocovacej správe
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012/2013.

 

Rôzne:

Pracovný poriadok

Kolektivna zmluva 2018

Dodatok ku KOLEKTIVNEJ ZMLUVE2018

Školský poriadok 5.10.2018

Správa z pracovnej cesty

Pracovný poriadok školy

Prevádzkový poriadok

Organizačný poriadok

Smernica o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov…