Zamestnanci

Predsedovia predmetových komisií a metodického združenia:

Mgr. Kristián Kovács – PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov
Mgr. Norbert Kunyík – PK cudzích jazykov
Mgr. Marcel Šimunek – PK telesnej výchovy a športu
Mgr. Ľubica Poláková – PK prírodovedných predmetov
Monika Veresová, MSc. – PK odborných predmetov (obchod)
Ing. Silvia Valachová – PK odborných predmetov (spoločné stravovanie)

Ing. Renáta Farkašová – PK triednych učiteľov

Ing. Drahomíra Štepanayová – vedúca metodického združenia školy

Zoznam pedagogických zamestnancov:

Mgr. Eva Balážová
PaedDr. Daša Barátová
Ing. Eleonóra Benková
PhDr. Viktória Bíziková, PhD.
Ing. Narcisa Dóžová
Ing. Renáta Farkašová
Ing. Henrieta Ficzová
RNDr. Katarína Filakovská
Mgr. Klára Freyová
Mgr. Renata Gazdíková
Ing. Mária Grácová – MD
Ing. Viktória Hévízová
Ing. Tímea Juríková
Mgr. Martina Kormann
Mgr. Kristián Kovács
Ing. Karol Kraslan
Mgr. Norbert Kunyik
Mgr. Stella Kunyiková
Mgr. Jana Lajdová
PhDr. Mária Liptáková
Ing. Csilla Mazanová
Mgr. Tibor Mészároš
Ing. Linda Ölvecká – MD
PaedDr. Marek Ölvecký
Mgr. Katarína Paluková (Vargová)
Ing. Helena Patschová
Mgr. Ľubica Poláková
Ing. Aneta Ponesz – MD
Mgr. Júlia Rózsárová
PaedDr. Katarína Ruzsinszká
Mgr. Pavol Sáraz
PhDr. Daniela Slamenková
Mgr. Marcel Šimunek
Ing. Jana Šipekyová
Ing. Drahomíra Štepanayová
Ing. Henrieta Takácsová
PaedDr. Eva Tamaškovičová
Mgr. Milan Trojanovský
Ing. Silvia Valachová
Monika Veresová, MSc.
Erika Veselková
Mgr. Jozef Výbera

Zoznam majstrov odbornej výchovy:

Ing. Silvia Bolyová
Bc. Ľubica Brezanská
Bc. Gabriela Czuczorová
Mgr. Blažena Felvidekyová
Silvester Juhász
Mgr. Ivana Kodhajová
Mgr. Marta Kozárová
Bc. Zita Kutruczová
Mgr. Vladimír Markovič  – hlavný MOV
Bc. Dana Rácková
Bc. Monika Tonková
Mgr. Marek Vojtek
Mgr. Erika Vulganová
Bc. Eleonóra Zattovičová
Bc. Helena Záhumenská

Zoznam nepedagogických zamestnancov:

Barát Pavol
Bolibruchová Edita
Bolya Marian
Borbélyová Lenka
Bc. Bugárová Mária
Horváthová Mária
Hruška Marian
Juhászová Marta
Kotian Daniel
Kováčová Kristína
Pintérová Alžbeta
PaedDr. Stankovičová Eurydika
Szabová Helena
Szökeová Silvia
Bc. Szolárová Ľubica
Šafárová Otília
Šmigurová Marta
Mgr. Šuminová Klára
Tóthová Janette
Treciak Alojz
Vašeková Anna
Zajíček Peter

(aktualizované 1.9.2017)