Novoročný vinš – HAPPY 2018

happy-2018-colorful-fireworks-gif-image

Všetko krásne v Novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.

Všetkým svojim žiakom, rodičom a priateľom školy

želá vedenie školy